German Greek Translation Services
English
Uebersetzung Deutsch Griechisch
Deutsch

Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά και Γερμανικά Ελληνικά από 15,-- Ευρώ **

Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές παραδίδουν γρήγορα, αξιόπιστα και προσιτά μια πιστή μετάφραση των εγγράφων και κειμένων σας για επαγγελματικούς ή / και προσωπικούς σκοπούς.

μετάφραση ελληνικά γερμανικάμετάφραση γερμανικά ελληνικάελληνική μετάφρασηγερμανική μετάφραση

Δεχόμαστε καταβολές μέσω PayPal™
Εξόφληση μετάφρασης με VisaΕξόφληση μετάφρασης με MastercardΕξόφληση μετάφρασης με eCHECKΕξόφληση μετάφρασης με Discover

** Ελάχιστη αμοιβή μόνο 15,-- Ευρώ ανά παραγγελία (μετάφραση Ελληνικά <-> Γερμανικά, Αγγλικά -> Ελληνικά ή Αγγλικά -> Γερμανικά, απλό κείμενο μέχρι 150 λέξεις ή 1.000 χαρακτήρες, προεξόφληση, υποβολή μέσω e-mail, υπό την επιφύλαξη της αποδοχής κάθε παραγγελίας).

Για ογκωδέστερες μεταφράσεις και λοιπές εργασίες θα σας υποβάλουμε μετά χαράς μια ειδική προσφορά. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το κόστος μετάφρασης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, προωθούμενα κείμενα, έγγραφα και δεδομένα υπόκεινται σε απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εκάστοτε παραγγελίας.

Μεταφραστές και μετάφραση - καθεστώς στην Ελλάδα

Ελληνικές μεταφράσεις πρέπει να επικυρώνονται στην Ελλάδα από κάποιο δικηγόρο, ενώ υπηρεσιακές μεταφράσεις υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο εξωτερικό μπορεί να επικυρωθεί μια Ελληνική μετάφραση από κάποια κρατική Ελληνική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, προξενείο).

Η ιδιότητα / ειδικότητα του επίσημα διορισμένου και ορκωτού μεταφραστή, στην Ελλάδα είναι άγνωστη. Στο βαθμό που για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό δεν απαιτείται ρητώς μια "επίσημη" μετάφραση, στην πράξη επαρκεί συχνά μια ιδιωτική μετάφραση, την ορθότητα της οποίας εγγυάται ο μεταφραστής μετά υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα προς άρθρο 8 του Ν.1599/1986: αυτή η νομικά ισχυρή δήλωση ισοβαθμεί με ένορκη βεβαίωση και γίνεται στην Ελλάδα ευρύτερα αποδεκτή, καθώς η κατάχρηση τιμωρείται με φυλάκιση έως 10 ετών.

Προσιτή μετάφραση Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες μεταφραστές

Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές μεταφράζουν έναντι ιδιαίτερα προσιτής αμοιβής τα γερμανικά (ή και αγγλικά) σας έγγραφα, γράμματα και κείμενα ορθά και πιστά στα Ελληνικά. Η ακόλουθη αναφορά αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων αντικατοπτρίζει την έκταση σχετικών παροχών, χωρίς όμως να περιορίζονται στα αναφερόμενα παραδείγματα: Μην διστάζετε να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εργασίες κάθε είδους και έκτασης!

Εγχειρίδιο: για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρειάζεστε την ελληνική μετάφραση κάποιου εγχειριδίου, οδηγιών χρήσεως ή μιας περιγραφής προϊόντος στα Γερμανικά ή Αγγλικά.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε το κείμενο στα Ελληνικά, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και τοπικές ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες.

Υπηρεσιακή αλληλογραφία: εσείς θέλετε να απευθυνθείτε σε κάποια δημόσια αρχή, υπηρεσία, διεύθυνση κλπ. ή / και να επικοινωνήσετε εγγράφως σχετικά με κάποια διοικητική πράξη - εξ ορισμού υποχρεωτικά μόνο στα Ελληνικά.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε την επιστολή σας στα Ελληνικά, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και τους απαραίτητους τύπους και τις απαιτούμενες διατυπώσεις.

Επαγγελματική αλληλογραφία: εσείς σκοπεύετε να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση ή προσφορά από την Ελλάδα ή να επικοινωνήσετε για προσωπικούς σκοπούς, έχετε όμως αμφιβολίες για το εάν ή σε ποίο βαθμό ο παραλήπτης καταλαβαίνει Γερμανικά ή Αγγλικά.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε τη γερμανική (ή αγγλική) σας επιστολή στα Ελληνικά, λαμβάνοντας υπόψη τύπους και διατυπώσεις που συνηθίζονται στην Ελλάδα.

Υπόθεση ακινήτου: εσείς θέλετε να αναθέσετε στο διαχειριστή της ιδιοκτησίας σας στην Ελλάδα κάποια εντολή ή παραγγελία και χρειάζεστε για λόγους νομικής εγκυρότητας μια αντίστοιχη ελληνική μετάφραση.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε την εντολή σας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεχόμενες γλωσσικές ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα.

Διόρθωση κειμένου: εσείς συντάξατε μόνοι σας ή λάβατε από κάποιο τρίτο πρόσωπο μια ελληνική μετάφραση, την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε σε γραμματικό έλεγχο.
Προσφορά: εμείς θα ελέγξουμε και θα διορθώσουμε το κείμενο, κατά περίπτωση εφαρμόζοντας και την επεξεργασία, μορφοποίηση και μετατροπή αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Προσωπική υπόθεση: εσείς επιθυμείτε να εκφράζετε την ευχαριστία σας για την όμορφη διαμονή στην Ελλάδα, να στείλετε τις φωτογραφίες που υποσχεθήκατε, να επιβεβαιώσετε μια συμφωνία, να μένετε σε επαφή ή απλά να στείλετε χαιρετισμούς. Οι παραλήπτες ομιλούν αρκετά καλά Γερμανικά. Είναι όμως σε θέση να διαβάζουν και να καταλάβουν μια επιστολή στα Γερμανικά;
Προσφορά: εμείς θα συντάξουμε την ελληνική μετάφραση βάσει του πρόχειρου κειμένου σας, προσαρμόζοντας τυπικές φράσεις και διατυπώσεις στην τοπική καθομιλουμένη.

Νομική υπόθεση: λόγω της εμπλοκής σας σε μια νομική υπόθεση στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίζετε μια κατάθεση, έκθεση, λήψη θέσης η κάποιο άλλο έγγραφο στα Ελληνικά.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε το δικό σας κείμενο στα Ελληνικά, λαμβάνοντας υπόψη και κατά περίπτωση απαραίτητους τύπους και απαιτούμενες διατυπώσεις.

Τίτλος: στα πλαίσια μιας ιδιωτικής ή επαγγελματικής δικαιοπραξίας / συναλλαγής πρέπει να καθορίσετε όρους ή να υποβάλετε κάποιο σχέδιο σύμβασης, και για το σκοπό αυτό χρειάζεστε μια ελληνική μετάφραση.
Προσφορά: εμείς θα συντάξουμε την ελληνική μετάφραση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση στην Ελλάδα συνηθισμένες διαφοροποιήσεις σχετικά με τύπο και ορολογία.

Ιστοσελίδα: εσείς ζητάτε την προβολή ή σχετική βελτιστοποίηση της προσωπικής ή επαγγελματικής γερμανικής (ή αγγλικής) ιστοσελίδας σας στα Ελληνικά.
Προσφορά: εμείς θα διεκπεραιώσουμε την ελληνική μετάφραση καθώς - κατ' επιθυμίαν - και ολόκληρη την μεταφορά και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων σας.

 

Επικοινωνία

Το διπλανό ηλεκτρονικό έντυπο θα αποσταλεί μέσω του τοπικού σας λογισμικού ηλ. ταχυδρομείου (e-mail client). Σε περίπτωση που η αποστολή κατά τον τρόπο αυτό (π. χ. για τεχνικούς λόγους) δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με

info@partnerbiz.net

Ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας
 

 

ΚυρίαΚύριος


 

Αποστολή;
    
 

 

Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι

Δωρεάν μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά και Ελληνικά - Γερμανικά

Μετάφραση Αγγλικά Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες

Übersetzung von und nach
Griechisch Deutsch Englisch

Übersetzung Griechisch Deutsch
und Deutsch Griechisch ab 15 €

Greek Translation Service

Translation Greek German English

Γενικές συμβουλές και σημειώσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση

Παρακαλούμε να στείλετε κείμενα και έγγραφα κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου WORD / κειμένου. Η υποβολή αρχείου άλλης μορφής ή μέσω ΦΑΞ μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες περαιτέρω επεξεργασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες. Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις σημειώσεις σχετικά με δυνατότητες μείωσης των δαπανών μετάφρασης.

Εφόσον δεν υφίσταται ρητή διαφορετική συμφωνία, παραγγελίες γίνονται δεκτές και εκτελούνται έναντι προκαταβολής. Η κατόπιν δεσμευτικής προσφοράς (> όροι, αμοιβή, χρονικό όριο κλπ.) καταβολή / αποδοχή της καθορισμένης πληρωμής θεωρείται δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς και της ανάληψης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

Η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει κατά προτίμηση είτε μέσω PayPal™ (άμεση μεταφορά χωρίς πρόσθετες δαπάνες, από υπόλοιπο ή μέσω πιστωτικής κάρτας ή εντολής ανάληψης) είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανία ή Ελλάδα (ενδεχόμενα τέλη "OUR" = εις βάρος του αποστολέα).

Όροι και στοιχεία