German Greek Translation Services
English
Uebersetzung Griechisch Deutsch
Deutsch

Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά και Γερμανικά Ελληνικά από 15,-- Ευρώ **

Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές παραδίδουν γρήγορα, αξιόπιστα και προσιτά μια πιστή μετάφραση των εγγράφων και κειμένων σας για επαγγελματικούς ή / και προσωπικούς σκοπούς.

μετάφραση ελληνικά γερμανικάμετάφραση γερμανικά ελληνικάελληνική μετάφρασηγερμανική μετάφραση

Δεχόμαστε καταβολές μέσω PayPal™
Εξόφληση μετάφρασης με VisaΕξόφληση μετάφρασης με MastercardΕξόφληση μετάφρασης με eCHECKΕξόφληση μετάφρασης με Discover

** Ελάχιστη αμοιβή μόνο 15,-- Ευρώ ανά παραγγελία (μετάφραση Ελληνικά <-> Γερμανικά, Αγγλικά -> Ελληνικά ή Αγγλικά -> Γερμανικά, απλό κείμενο μέχρι 150 λέξεις ή 1.000 χαρακτήρες, προεξόφληση, υποβολή μέσω e-mail, υπό την επιφύλαξη της αποδοχής κάθε παραγγελίας).

Για ογκωδέστερες μεταφράσεις και λοιπές εργασίες θα σας υποβάλουμε μετά χαράς μια ειδική προσφορά. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το κόστος μετάφρασης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, προωθούμενα κείμενα, έγγραφα και δεδομένα υπόκεινται σε απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εκάστοτε παραγγελίας.

Επικύρωση Γερμανικών μεταφράσεων

Καθώς η ειδικότητα / ιδιότητα του ιδιωτικού ορκωτού μεταφραστή είναι άγνωστη στην Ελλάδα, μια ιδιωτική μετάφραση μπορεί να επικυρωθεί στην πράξη μόνο από κάποιο δικηγόρο ή από κάποια επίσημη αρχή (πρεσβεία, προξενείο).

Στο βαθμό που για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό δεν απαιτείται ρητώς μια υπηρεσιακή μετάφραση, βάσει εμπειριών μπορεί να επαρκούν κατά περίπτωση και ιδιωτικές μεταφράσεις, συνοδευόμενες από μια υπεύθυνη δήλωση κατά άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δήλωση ο μεταφραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα και πιστότητα της μετάφρασης. Η αποδοχή μιας κατά τον τρόπο αυτό επικυρωμένης μετάφρασης μπορεί όμως τελικά να υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε αποδέκτη, αρμόδιου υπαλλήλου ή της αρμόδιας υπηρεσίας.

Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά από ιδιώτες μεταφραστές

Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές μεταφράζουν έναντι ιδιαίτερα προσιτής αμοιβής τα ελληνικά (ή και αγγλικά) σας έγγραφα, γράμματα και κείμενα ορθά και πιστά στα Γερμανικά. Η ακόλουθη αναφορά αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων αντικατοπτρίζει την έκταση σχετικών παροχών, χωρίς όμως να περιορίζονται στα αναφερόμενα παραδείγματα: Μην διστάζετε να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εργασίες κάθε είδους και έκτασης!

Εγχειρίδιο: σας χρειάζεται η μεταφρασμένη εκδοχή ελληνικών οδηγιών χρήσεως ή ελληνικού εγχειριδίου, την οποία όμως - για οποιονδήποτε λόγο - δεν μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντίστοιχο πωλητή ή κατασκευαστή.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε το εγχειρίδιο, φύλλο οδηγιών κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες σας, είτε ολόκληρο είτε συγκεκριμένα μέρη του, και προσθέτοντας κατά περίπτωση περαιτέρω επεξηγήσεις.

Υπηρεσιακή αλληλογραφία: ο αντίκλητός σας στην Ελλάδα προβιβάζει κάποια υπηρεσιακή ειδοποίηση ή αλληλογραφία, την οποία θέλετε να μεταφράζετε στα Γερμανικά.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε το έγγραφο στα Γερμανικά, επεξηγώντας κατά περίπτωση και ενδεχόμενες ασάφειες και ιδιαιτερότητες.

Επαγγελματική αλληλογραφία: σας μεταβιβάζεται από την Ελλάδα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια επιστολή επαγγελματικού ενδιαφέροντος, και για δικοί σας χρήση, προώθηση στους συνεργάτες σας, αρχειοθέτηση κλπ. χρειάζεστε μια πιστή μετάφραση.
Προσφορά: εμείς θα συντάξουμε τη γερμανική μετάφραση, μεταφέροντας ή επεξηγώντας επίσης συχνά χρησιμοποιούμενα αρκτικόλεξα και συνωνυμίες.

Υπόθεση ακινήτου: κατέχετε ή ενοικιάζετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα και λαμβάνετε κάποιο ακαταλαβίστικο εκκαθαριστικό σημείωμα, τιμολόγιο επισκευής ή λογαριασμό κοινόχρηστων.
Προσφορά:
εμείς θα μεταφράζουμε το έγγραφο στα Γερμανικά, λαμβάνοντος υπόψη και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες διασαφηνίσεις.

Διόρθωση κειμένου: εσείς συντάξατε μόνοι σας ή λάβατε από κάποιο τρίτο πρόσωπο μια γερμανική μετάφραση, την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε σε γραμματικό έλεγχο.
Προσφορά: εμείς θα ελέγξουμε και θα διορθώσουμε το κείμενο, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την επεξεργασία, μορφοποίηση και μετατροπή αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Προσωπική υπόθεση: μετά τις διακοπές σας στην Ελλάδα, ο φιλοξενών ή κάποιο άτομο που γνωρίσατε στην Ελλάδα σας στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου ή μια επιστολή - όχι μόνο με χαιρετισμούς, αλλά θέτοντας και κάποιο ερώτημα ή αίτημα, ή αναφερόμενο σε κάποια προγενέστερη συμφωνία. Εσείς μεν καταλαβαίνετε ή γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται περίπου, δε όμως έχετε αμφιβολίες σχετικά με λεπτομέρειες.
Προσφορά: εμείς θα συντάξουμε μια πιστή γερμανική μετάφραση, επεξηγώντας κατά περίπτωση και υπονοούμενα, αρκτικόλεξα και συνωνυμίες.

Νομική υπόθεση: στην Ελλάδα εμπλέξατε σε μια νομική υπόθεση και χρειάζεστε τη γερμανική μετάφραση μιας κατάθεσης, κλήσης, επίδοσης, κάποιων εγγράφων ή μιας απόφασης ή άλλων δικογράφων.
Προσφορά:
εμείς θα μεταφράζουμε το έγγραφο στα Γερμανικά, κατ' επιθυμίαν σας και διατυπώνοντας με κατανοητό τρόπο ή επεξηγώντας την συνηθισμένη νομική ορολογία.

Τίτλος: αν και ενημερωθήκατε προφορικά για το κείμενο κάποιου τίτλου, π. χ. βεβαίωσης, σύμβασης αγοροπωλησίας, μίσθωσης, αποδεικτικού κλπ., επιθυμείτε να επιβεβαιωθεί ή να μεταφραστεί το περιεχόμενο από κάποιο (ουδέτερο) τρίτο πρόσωπο.
Προσφορά: εμείς θα μεταφράζουμε το κείμενο στα Γερμανικά, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και απαραίτητες σημειώσεις και επεξηγήσεις.

Ιστοσελίδα: εσείς επιθυμείτε να μεταφερθεί η προσωπική ή επαγγελματική σας ιστοσελίδα στα Γερμανικά ή / και να βελτιστοποιηθεί μια υφιστάμενη παρουσίαση.
Προσφορά: εμείς θα διεκπεραιώσουμε τη γερμανική μετάφραση καθώς - κατ' επιθυμίαν - και ολόκληρη την μεταφορά και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων σας.

 

Επικοινωνία

Το διπλανό ηλεκτρονικό έντυπο θα αποσταλεί μέσω του τοπικού σας λογισμικού ηλ. ταχυδρομείου (e-mail client). Σε περίπτωση που η αποστολή κατά τον τρόπο αυτό (π. χ. για τεχνικούς λόγους) δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με

info@partnerbiz.net

Ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας
 

 

ΚυρίαΚύριος


 

Αποστολή;
    
 

 

Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι

Δωρεάν μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά και Ελληνικά - Γερμανικά

Μετάφραση Αγγλικά Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες

Übersetzung von und nach
Griechisch Deutsch Englisch

Übersetzung Griechisch Deutsch
und Deutsch Griechisch ab 15 €

Greek Translation Service

Translation Greek German English

Γενικές συμβουλές και σημειώσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση

Παρακαλούμε να στείλετε κείμενα και έγγραφα κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου WORD / κειμένου. Η υποβολή αρχείου άλλης μορφής ή μέσω ΦΑΞ μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες περαιτέρω επεξεργασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες. Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις σημειώσεις σχετικά με δυνατότητες μείωσης των δαπανών μετάφρασης.

Εφόσον δεν υφίσταται ρητή διαφορετική συμφωνία, παραγγελίες γίνονται δεκτές και εκτελούνται έναντι προκαταβολής. Η κατόπιν δεσμευτικής προσφοράς (> όροι, αμοιβή, χρονικό όριο κλπ.) καταβολή / αποδοχή της καθορισμένης πληρωμής θεωρείται δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς και της ανάληψης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

Η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει κατά προτίμηση είτε μέσω PayPal™ (άμεση μεταφορά χωρίς πρόσθετες δαπάνες, από υπόλοιπο ή μέσω πιστωτικής κάρτας ή εντολής ανάληψης) είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανία ή Ελλάδα (ενδεχόμενα τέλη "OUR" = εις βάρος του αποστολέα).

Όροι και στοιχεία